Kontakt


Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsibiorcw i Organizacji Pozarzdowych (plik pdf)


Wniosek i owiaczenie - zacznik nr 1 (edytowalny plik pdf)


Aneks do WYTYCZNYCH z dnia 12.08.2020 r. (plik pdf)UWAGA !

W zwizku z nadzwyczajn sytuacj zwizan z rozprzestrzenianiem si wirusa COVID-19 (koronawirus) z dniem 25.05.2020 r. Zarzd Nieruchomoci Komunalnych zostaje otwarty dla interesantw zaatwiajcych sprawy bezporednio na stanowiskach pracy, z ograniczeniami. Szczegly ogranicze w Zarzdzeniu nr 10 (poniej)

Zarzdzenie nr 10 z dnia 22.05.2020 r. (plik pdf)

PONADTOZAWIESZA SI MOLIWO OSOBISTEGO ZAWIERANIA UGD
WNIOSKI O ROZOENIE ZALEGOCI MONA POBRA:
- W SIEDZIBIE ZNK,
- NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ZNK-LUBLIN.PL (W ZAKADCE DOKUMENTY)

KORESPONDENCJ MONA SKADA:
- W SIEDZIBIE ZNK, DO URNY PRZY WEJCIU GWNYM,
- LUB DROG KORESPONDENCYJN.

WSZELKIE INFORMACJ ODNONIE UGD, POD NR TEL. 081 53-712-56 (7:30 - 15:30)


Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie
ul. Grodzka 12 20-112 Lublin
NIP 946-18-86-466
Regon 430783940

W zwizku z centralizacj rozlicze podatku VAT Gminy Lublin, faktury VAT dla ZNK w Lublinie od 01.01.2017r. winny zawiera dane:
NABYWCA: Gmina Lublin, Plac Krla Wadysawa okietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-257-58-11.
ODBIORCA: Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie, ul. Grodzka 12; 20-112 Lublin.

Skrzynka email: sekretariat@znk-lublin.pl ,  znk@znk-lublin.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap:  ⁄znk_lublin⁄skrytka

Telefon (centrala): 081-537-12-00
Sekretariat: wew.221 I pitro
Fax: 081-537-12-01

Przyjcia interesantw odbywaj si w godzinach 9.00 - 13.00
roda dniem bez przyj interesantw.
Kasa prowadzi rozliczenia z tytuu kaucji mieszkaniowych oraz zwrot nadpat z tytuu najmu lok. mieszkalnych w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 11.00 - 14.00.

INFORMACJA DLA LOKATORW
Skargi i wnioski przyjmuje pracownik ZNK w pokoju nr. 1 w kady wtorek w godzinach 15.30 - 16.30Dzia Rozrachunkw Czynszowych
wew. 223 parter pok. 6 - Kierownik
wew. 223 - Rejon 6 parter pok. 6
wew. 224 - Rejon 2, 4, 7, 8 parter pok. 7
wew. 226 - Rejon 1, 3, 5 parter pok. 8


Dzia Lokali Uytkowych
wew. 203 I pitro pok. 106 - Kierownik
wew. 219, 227 I pitro 106


Dzia Lokali Mieszkalnych
wew. 207 I pitro pok. 102 - Kierownik
wew. 211 I pitro pok. 103 - kaucje
wew. 247 I pitro pok. 103
wew. 256 - zawieranie ugd parter pok. 1


Dzia Windykacji
wew. 222 I pitro pok. 104 - Kierownik
wew. 243 I pitro pok. 105


Dzia Eksploatacji
wew. 231 pitro II pok. 204 - Kierownik
wew. 213, 210 pitro II pok. 203
wew. 216, 237 II pitro pok. 205


Dzia Rozlicze Kosztw
wew. 239 pitro II pok. 208 - Kierownik
wew. 245, 218 pitro II pok. 211


Dzia Ksigowoci
wew. 205 II Pietro pok. 201 - Gowna Ksigowa
wew. 204 II pitro - Kierownik
wew. 240 II pitro pok. 209 - kasa
wew. 238 II pitro pok. 210


Dzia Ekonomiczny
wew. 229 II pitro pok. 200 - Kierownik
wew. 249 II Pietro pok. 200


Dzia Organizacyjny
wew. 246 parter pok. 2 - Kierownik
wew. 235 parter pok. 3


Dzia Nadzoru Inwestorskiego
wew. 233 III pitro pok. 308 - Kierownik
wew. 217, 220 III pitro pok. 300


Dzia Inwestycji i Remontw
wew. 234 III pitro pok. 302 - Kierownik
wew. 209 III pitro pok. 305
wew. 214 III pitro pok. 301
wew. 215 III pitro pok. 303


Zesp Radcw Prawnych
wew. 212 III pitro pok. 307
wew. 255 III pitro pok. 309

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball