Fundusze Europejskie

Data bieca: 2024-07-16


Gmina Lublin zawara w grudniu 2011 r. umow o dofinansowanie projektu Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej III Atrakcyjno obszarw miejskich i tereny inwestycyjne , Dziaania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarw miejskich, wspfinansowanego ze rodkw europejskich.
Cakowita warto projektu wynosi 2 368 420,64 PLN.
Dofinansowanie w formie patnoci ze rodkw europejskich w kwocie nieprzekraczajcej 717 788,45 PLN. Projekt obejmuje remont zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznych wok nich. Dotychczas zrealizowano remonty kamienic zlokalizowanych przy ulicach: Kowalska 2, Noworybna 3, Jezuicka 14, Grodzka 4/6, Olejna 14, Jezuicka 4, Krlewska 17 ( Izba Drukarstwa ). W 2012 roku zostan przeprowadzone remonty kamienic przy ulicach Olejna 5 i Jezuicka 6. Ponadto w ramach projektu zostanie zamontowana kamera monitoringu i hot-spot na kamienicy Kowalska 3.

Zakoczenie projektu - przezentacja
Zakoczenie projektu - ulotka
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball